Publikacje i monografie Wydawnictwa SAN


„Studia i Monografie” to monograficzne opracowania zagadnień związanych z zarządzaniem, psychologią, pedagogiką, ekonomią, marketingiem, finansami, prawem, bezpieczeństwem narodowym, etyką zawodową, kulturą i dziedzinami pokrewnymi. W serii publikowane są prace autorskie, wyniki prac naukowo-badawczych o charakterze monografii, prace zbiorowe o charakterze niepodręcznikowym. Nie brakuje również monografii anglojęzycznych o zasięgu międzynarodowym, będących efektem współpracy Społecznej Akademii Nauk z naukowcami z różnych regionów świata. Do tej pory w tej serii ukazało się ponad 100 opracowań.

Wydawca: Społeczna Akademia Nauk, Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź

Kolegium WydawniczePrzewodniczący

Z-ca przewodniczącego

prof. dr hab. Bogdan Piasecki

Sekretarz

dr Paweł Trippner, prof. SAN

Członkowie

dr Zofia Patora-Wysocka, prof. SAN
dr hab. Halina Sobocka Szczapa, prof. SAN

prof. dr hab. Urszula Żuławska
dr hab. Grzegorz Ignatowski, prof. SAN
dr Michał Chmielecki, prof. SAN

dr Andrzej Marjański
dr inż. Maria Rybaczewska

Najnowsze publikacjeMichał Szostak
Sztuka zarządzania – zarządzanie sztuką
Pobierz PDF  
Grzegorz Mazurkiewicz
Transport i spedycja w handlu międzynarodowym
Pobierz PDF  
Iwona Wieczorek, Justyna Wiktorowicz
Health Resort Activity of Polish Communes – Selected lssues
Pobierz PDF  

Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk


ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź
tel. (42) 664 66 41
e-mail: wydawnictwo@spoleczna.pl

Informacje dla Autorów