Publikacje i monografie Wydawnictwa SAN


„Studia i Monografie” to monograficzne opracowania zagadnień związanych z zarządzaniem, psychologią, pedagogiką, ekonomią, marketingiem, finansami, prawem, bezpieczeństwem narodowym, etyką zawodową, kulturą i dziedzinami pokrewnymi. W serii publikowane są prace autorskie, wyniki prac naukowo-badawczych o charakterze monografii, prace zbiorowe o charakterze niepodręcznikowym. Nie brakuje również monografii anglojęzycznych o zasięgu międzynarodowym, będących efektem współpracy Społecznej Akademii Nauk z naukowcami z różnych regionów świata. Do tej pory w tej serii ukazało się ponad 100 opracowań.

Wydawca: Społeczna Akademia Nauk, Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź

Kolegium WydawniczePrzewodniczący

Przewodniczący:
prof. dr hab. Łukasz Sułkowski

Z-ca przewodniczącego

prof. dr hab. Bogdan Piasecki

Sekretarz

dr Paweł Trippner, prof. SAN

Członkowie

dr Zofia Patora-Wysocka, prof. SAN
dr hab. Halina Sobocka Szczapa, prof. SAN

prof. dr hab. Urszula Żuławska
dr hab. Grzegorz Ignatowski, prof. SAN
dr Michał Chmielecki, prof. SAN

dr Andrzej Marjański
dr inż. Maria Rybaczewska

Najnowsze publikacjeŁukasz Sułkowski, Regina Lenart-Gansiniec
Epistemologia, metodologia i metody badań w naukach o zarządzaniu i jakości
Pobierz PDF  
Arkadiusz J. Derkacz, Antoni Kolek, Agnieszka Dudziak, Tomasz Szuba
Koniunktura gospodarcza 2020 województw łódzkiego, lubelskiego i mazowieckiego
Pobierz PDF  
Elżbieta Klamut
Przedsiębiorstwo w otoczeniu – wybrane zagadnienia
Pobierz PDF  

Zespół wydawniczy


Dominika Więzik
Kierownik Wydawnictwa

Agnieszka Śliz
Zastępca Kierownika Wydawnictwa

Marcin Szadkowski
oprawa graficzna

Małgorzata Pająk
redaktor językowy, techniczny

Beata Siczek
redaktor językowy

Jadwiga Poczyczyńska
redaktor techniczny

Informacje dla Autorów