2024
Strategie jednostek samorządu terytorialnego w świetle wyzwań lat dwudziestych XXI wieku
Tadeusz Jakub Chruściel

Pobierz PDF  
2023
Białka nadrodziny pentraksyn w chorobach skóry
Franciszek Seneczko

Pobierz PDF  
2023
Paradygmaty zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw logistycznych. E-logistyka
Daniel Tokarski, Anita Fajczak-Kowalska

Pobierz PDF  
2023
Sztuka zarządzania – zarządzanie sztuką
Michał Szostak

Pobierz PDF  
2022
Transport i spedycja w handlu międzynarodowym
Grzegorz Mazurkiewicz

Pobierz PDF  
2021
Health Resort Activity of Polish Communes – Selected lssues
Iwona Wieczorek, Justyna Wiktorowicz

Pobierz PDF  
2021
Metody badań ilościowych w zarządzaniu
Łukasz Sułkowski, Regina Lenart-Gansiniec, Katarzyna Kolasińska-Morawska

Pobierz PDF  
2021
Kultura i tożsamość organizacyjna szkół naukowych na przykładzie ośrodków badawczych otorynolaryngologii w Polsce
Joanna Małgorzata Sułkowska

Pobierz PDF  
2021
Zarządzanie publiczne oparte na wartościach
Barbara Kożuch, Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek, Łukasz Sułkowski

Pobierz PDF  
2021
Nowoczesne rozwiązania w transporcie publicznym w JST
Adam Sadowski, Iwona Wieczorek

Pobierz PDF  
2021
Rozprawa doktorska w naukach społecznych. Poradnik doktoranta i promotora pracy doktorskiej
Łukasz Sułkowski, Regina Lenart-Gansiniec

Pobierz PDF  
2021
Etnopolityka w państwach Europy Wschodniej. Implikacje dla bezpieczeństwa.
Magdalena Karolak-Michalska

Pobierz PDF  
2021
Functional-Pragmatic Theory of Crisis Management – Organizational and Financial Aspects. Polish Casus in Territorial Implementation
Radosław Harabin

Pobierz PDF  
2021
Zarządzanie marką w budowaniu konkurencyjności rodzinnych przedsiębiorstw na rynku usług noclegowych
Maciej Dębski

Pobierz PDF  
2021
Epistemologia, metodologia i metody badań w naukach o zarządzaniu i jakości
Łukasz Sułkowski, Regina Lenart-Gansiniec

Cytowanie: Sułkowski, Ł., & Lenart-Gansiniec, R. (2021). Epistemologia, metodologia i metody badań w naukach o zarządzaniu i jakości. Łódź: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk.
Pobierz PDF  
2021
Koniunktura gospodarcza 2020 województw łódzkiego, lubelskiego i mazowieckiego
Arkadiusz J. Derkacz, Antoni Kolek, Agnieszka Dudziak, Tomasz Szuba

Pobierz PDF  
2020
Przedsiębiorstwo w otoczeniu – wybrane zagadnienia
Elżbieta Klamut

Pobierz PDF  
2021
Ochrona danych osobowych w strażach gminnych (miejskich). Praktyczny poradnik. Polityka ochrony danych
Dariusz Wasiak, Tomasz Soczyński, Krzysztof Wygoda

Pobierz PDF  
2020
Metafory negocjacji w organizacji – miedzykulturowa analiza komparatywna
Michał Chmielecki

Pobierz PDF  
2020
Działalność uzdrowiskowa polskich gmin – wybrane zagadnienia
Iwona Wieczorek, Justyna Wiktorowicz

Pobierz PDF  
2020
Firmy rodzinne – rozwój i konkurencyjność
Andrzej Marjański

Pobierz PDF  
2020
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw w skali lokalnej
Cecylia Sadowska-Snarska, Krystyna Leszczewska

Pobierz PDF  
2020
Koniunktura gospodarcza województwa łódzkiego I półrocze 2020 roku
Arkadiusz J. Derkacz, Antoni Kolek

Pobierz PDF  
2020
Kultura organizacyjna a unijny sektor audiowizualny. Międzykulturowe aspekty zarządzania w instytucjach UE
Justyna Dziedzic

Pobierz PDF  
2020
Wyzwania dla organizacji i gospodarek w XXI wieku
Patrycja Zwiech, Anna Maria Migdał

Pobierz PDF  
2020
Społeczno-gospodarcza aktywność człowieka kontraktującego w ujęciu Nowej Ekonomii Instytucjonalnej
Arkadiusz J. Derkacz, Sina Shahab

Pobierz PDF  
2019
Problematyka współczesnego zarządzania i finansów
Andrzej Woźniak, Maria Rybaczewska

Pobierz PDF  
2019
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe. Zarządzanie bezpieczeństwem lokalnym
Zofia Wilk-Woś, Monika Ostrowska

Pobierz PDF  
2019
Kryzys naszych czasów. Totalitaryzm i demokracja w myśl Hannah Arendt
Radosław Harabin

Pobierz PDF  
2019
Systemy logistyczne w gospodarowaniu – nowe trendy i kierunki zmian
Krzysztof Witkowski, Katarzyna Huk, Zofia Patora-Wysocka

Pobierz PDF  
2019
Wybrane aspekty zarządzania i ekonomii
Robert Seliga

Pobierz PDF  
2020
Kultura organizacyjna od podstaw
Łukasz Sułkowski

Pobierz PDF  
2019
Społeczna odpowiedzialność biznesu – perspektywa zarządzania i ekonomii
Ewa Mazur-Wierzbicka, Danuta Janczewska

Pobierz PDF  
2019
Publicystyka i Prace Studentów, nr 6 Zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwach oraz gospodarstwach domowych – wybrane zagadnienia
Elżbieta Klamut

Pobierz PDF  
2019
Dylematy finansowania trzypokoleniowej rodziny
Jan Krzysztof Solarz

Pobierz PDF  
2019
Systemy logistyczne w gospodarowaniu – implementacja nowoczesnych rozwiązań
Sebastian Saniuk, Agnieszka Perzyńska, Muzahim Al-Noorachi

Pobierz PDF  
2019
Manifesting Identity in Cultural and Academic Discourses
Iga Maria Lehman, Sylwia Kossakowska-Pisarek

Pobierz PDF  
2019
Zarządzanie kapitałem ludzkim w uczelniach
Łukasz Sułkowski, Justyna Fijałkowska

Pobierz PDF  
2019
Publicystyka i Prace Studentów, nr 8, Funkcjonalne i społeczne aspekty zarządzania logistycznego i marketingowego
Danuta Janczewska, Marta Brzozowska

Pobierz PDF  
2019
Subsydiarność – aspekty ekonomiczne i społeczne
Krystyna Leszczewska, Zofia Patora-Wysocka

Pobierz PDF  
2019
Współczesne Wyzwania Gerontologii. Człowiek w pełni – podejście holistyczne
Joanna Mesjasz, Ireneusz Skawina

Pobierz PDF  
2019
Wokół bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego – wyzwania, metody i narzędzia
Zofia Wilk-Woś, Roman Stawicki

Pobierz PDF  
2019
Normative dimension of crisis management system in the Third Republic of Poland in an International Context – Organizational and Economic Aspects
Grzegorz Wilk-Jakubowski

Pobierz PDF  
2019
Starość – aktywność, bezpieczeństwo, Internet i nowoczesne technologie
Grzegorz Ignatowski, Sławomir Szymański

Pobierz PDF  
2019
Bezpieczeństwo danych osobowych w cyberprzestrzeni
Agnieszka Stępień-Banach

Pobierz PDF  
2019
Współdziałanie na rzecz społeczeństwa
Grzegorz Ignatowski

Pobierz PDF  
2019
Publicystyka i Prace Studentów, nr 7, Innowacyjne technologie w biznesie
Monika Pytel

Pobierz PDF  
2019
Zarządzanie zasobami ludzkimi. Model 3D: wiedza – jakość – kultura organizacyjna
Halina Sobocka-Szczapa, Aleksy Banasiak, Barbara Kamińska

Pobierz PDF  
2019
Rozstrzyganie o kosztach w sądowym postępowaniu cywilnym. Studium teoretycznoprawne
Tomasz Demendecki

Pobierz PDF  
2019
Nauka o państwie współczesnym
Jerzy Kuciński

Pobierz PDF  
2019
Firmy rodzinne – determinanty funkcjonowania i rozwoju
Andrzej Marjański, Krzysztof Wach

Pobierz PDF  
2019
Firmy rodzinne – problemy poznawcze
Łukasz Sułkowski, Andrzej Marjański

Pobierz PDF  
2019
Firmy rodzinne – uwarunkowania rozwoju
Andrzej Marjański, Łukasz Sułkowski

Pobierz PDF  
2018
Management and Governance of The University of The Future. Research on Competitiveness, Globalisation and Development
Claude Martin, Łukasz Sułkowski

Pobierz PDF  
2018
Stan i perspektywy rozwoju przedsiębiorczości – wymiar krajowy, regionalny, lokalny ze szczególnym uwzględnieniem powiatu tarnobrzeskiego
Grzegorz Wilk-Jakubowski, Agnieszka Buś-Bidas

Pobierz PDF  
2018
Prawne, ekonomiczne i polityczne aspekty bezpieczeństwa w Europie
Radosław Hrabin, Paweł Ramiączek, Grzegorz Wilk-Jakubowski

Pobierz PDF  
2018
Publicystyka i prace studentów. Finanse w funkcjonowaniu gospodarstw domowych i przedsiębiorstw
Elżbieta Klamut

Pobierz PDF  
2018
Rynek finansowy w Polsce. Ujęcie praktyczne
Jarosław Klepacki

Pobierz PDF  
2018
Publicystyka i prace studentów. Wybrane aspekty starości i starzenia się
Mariola Świderska

Pobierz PDF  
2018
Publicystyka i prace studentów. Creative Writing Club – Debiuty
Piotr Ambrożewski, Maria Piątek, Sabina Twardowska

Pobierz PDF  
2018
Sustainable Education as a Way of Bringing People Together – Multiple Stories From Europe
Vasil Haluzyak, Ryszard Kucha, Anatoliy Vykhrusch

Pobierz PDF  
2017
Metodyka pisania pracy dyplomowej na kierunku logistyka
Sławomir Byłeń

Pobierz PDF  
2017
Praktyki pedagogiczne studentów wydziałów pedagogicznych drogą do sukcesu zawodowego współczesnego nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Iwona Chrzanowska, Beata Jachimczak, Bożena Zając

Pobierz PDF  
2017
Publicystyka i prace studentów, nr 2, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw i gospodarstw domowych
Elżbieta Klamut, Aleksandra Jackiewicz

Pobierz PDF  
2018
Całościowa edukacja finansowa. Teoria i praktyka
Jan Krzysztof Solarz, Jarosław Klepacki, Krzysztof Waliszewski, Adrianna Trzaskowska-Dmoch, Sylwia Wojciechowska-Filipek

Pobierz PDF  
2017
W kręgu pedagogiki społecznej. Studia – szkice – refleksje
Mikołaj Winiarski

Pobierz PDF  
2017
Zagrożenia i wyzwania w ponowoczesnym świecie
Grzegorz Ignatowski, Sławomir Szymański

Pobierz PDF  
2017
Publicystyka i prace studentów Nr 1
Marta Brzozowska

Pobierz PDF  
2017
Educationalists versus Politicians – Who Should Integrate Europe for Wellbeing of all Inhabitants
Ryszard Kucha, Henryk Cudak

Pobierz PDF  
2017
Fundusze pożyczkowe w finansowaniu działalności MŚP
Artur Kuchciński

Pobierz PDF  
2016
Organizaciones y estrstegias en comunidades rurales una mirada al desarrollo local y la politica publica. Reflexiones teoricas
Marcela Rebeca Contreras Loera, Urszula Żuławska

Pobierz PDF  
2016
The European Challenges Union Globalized or localized? The transformations of economics. Societies and cultures of the EU into the world
Łukasz Sułkowski, Claude Martin, Michał Chmielecki

Pobierz PDF  
2015
The Challenges of Management in Turbulent Times Global Issues from Local Perspective
Marcela Rebeca Contreras Loera, Andrzej Marjański

Pobierz PDF  
2015
Profilaktyka zagrożeń dzieci i młodzieży
Sławomir Cudak

Pobierz PDF  
2014
Responsibility for aggression/the crime of aggression. Conference in Campala – before and after
Dominika Dróżdż

Pobierz PDF  
2014
Współczesne wyzwania marketingowe – wybrane zagadnienia
Muzahim Al-Noorachi

Pobierz PDF  
2014
Self-study Handbook for Migrant Parents. Creating Educational Services For Migrant Parents
Anna Sołtys

Pobierz PDF  
2013
Development of small and medium-sized enterprises – an international perspective
Marcela Rebeca Contreras Loera, Łukasz Sułkowski, Andrzej Marjański

Pobierz PDF  
2013
Autorytety w rozwoju młodych pracowników nauki
Roman Patora

Pobierz PDF  
2013
Etyka w służbie biznesu
Łukasz Sułkowski, Grzegorz Ignatowski

Pobierz PDF  
2013
Asystent rodziny – współczesna forma pomocy rodzinie
Mariola Świderska

Pobierz PDF