Publikacje i monografie Wydawnictwa SAN


„Studia i Monografie” to monograficzne opracowania zagadnień związanych z zarządzaniem, psychologią, pedagogiką, ekonomią, marketingiem, finansami, prawem, bezpieczeństwem narodowym, etyką zawodową, kulturą i dziedzinami pokrewnymi. W serii publikowane są prace autorskie, wyniki prac naukowo-badawczych o charakterze monografii, prace zbiorowe o charakterze niepodręcznikowym. Nie brakuje również monografii anglojęzycznych o zasięgu międzynarodowym, będących efektem współpracy Społecznej Akademii Nauk z naukowcami z różnych regionów świata. Do tej pory w tej serii ukazało się ponad 100 opracowań.

Wydawca: Społeczna Akademia Nauk, Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź

Kolegium WydawniczePrzewodniczący

dr hab. Roman Patora, prof. SAN

Z-ca przewodniczącego

prof. dr hab. Bogdan Piasecki

Sekretarz

dr Paweł Trippner, prof. SAN

Członkowie

dr hab. Zofia Patora-Wysocka, prof. SAN

dr hab. Grzegorz Ignatowski, prof. SAN

Najnowsze publikacjeTadeusz Jakub Chruściel
Strategie jednostek samorządu terytorialnego w świetle wyzwań lat dwudziestych XXI wieku
Pobierz PDF  
Franciszek Seneczko
Białka nadrodziny pentraksyn w chorobach skóry
Pobierz PDF  
Daniel Tokarski, Anita Fajczak-Kowalska
Paradygmaty zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw logistycznych. E-logistyka
Pobierz PDF  

Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk


ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź
tel. (42) 664 66 41
e-mail: wydawnictwo@spoleczna.pl

Informacje dla Autorów