2020
Społeczno-gospodarcza aktywność człowieka kontraktującego w ujęciu Nowej Ekonomii Instytucjonalnej
Arkadiusz J. Derkacz, Sina Shahab
Pobierz PDF  
2019
Problematyka współczesnego zarządzania i finansów
Andrzej Woźniak, Maria Rybaczewska
Pobierz PDF  
2019
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe. Zarządzanie bezpieczeństwem lokalnym
Zofia Wilk-Woś, Monika Ostrowska
Pobierz PDF  
2019
Kryzys naszych czasów. Totalitaryzm i demokracja w myśl Hannah Arendt
Radosław Harabin
Pobierz PDF  
2019
Systemy logistyczne w gospodarowaniu – nowe trendy i kierunki zmian
Krzysztof Witkowski, Katarzyna Huk, Zofia Patora-Wysocka
Pobierz PDF  
2019
Wybrane aspekty zarządzania i ekonomii
Robert Seliga
Pobierz PDF  
2020
Kultura organizacyjna od podstaw
Łukasz Sułkowski
Pobierz PDF  
2019
Społeczna odpowiedzialność biznesu – perspektywa zarządzania i ekonomii
Ewa Mazur-Wierzbicka, Danuta Janczewska
Pobierz PDF  
2019
Publicystyka i Prace Studentów, nr 6 Zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwach oraz gospodarstwach domowych – wybrane zagadnienia
Elżbieta Klamut
Pobierz PDF  
2019
Dylematy finansowania trzypokoleniowej rodziny
Jan Krzysztof Solarz
Pobierz PDF  
2019
Systemy logistyczne w gospodarowaniu – implementacja nowoczesnych rozwiązań
Sebastian Saniuk, Agnieszka Perzyńska, Muzahim Al-Noorachi
Pobierz PDF  
2019
Manifesting Identity in Cultural and Academic Discourses
Iga Maria Lehman, Sylwia Kossakowska-Pisarek
Pobierz PDF  
2019
Zarządzanie kapitałem ludzkim w uczelniach
Łukasz Sułkowski, Justyna Fijałkowska
Pobierz PDF  
2019
Publicystyka i Prace Studentów, nr 8, Funkcjonalne i społeczne aspekty zarządzania logistycznego i marketingowego
Danuta Janczewska, Marta Brzozowska
Pobierz PDF  
2019
Subsydiarność – aspekty ekonomiczne i społeczne
Krystyna Leszczewska, Zofia Patora-Wysocka
Pobierz PDF  
2019
Współczesne Wyzwania Gerontologii. Człowiek w pełni – podejście holistyczne
Joanna Mesjasz, Ireneusz Skawina
Pobierz PDF  
2019
Wokół bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego – wyzwania, metody i narzędzia
Zofia Wilk-Woś, Roman Stawicki
Pobierz PDF  
2019
Normative dimension of crisis management system in the Third Republic of Poland in an International Context – Organizational and Economic Aspects
Grzegorz Wilk-Jakubowski
Pobierz PDF  
2019
Starość – aktywność, bezpieczeństwo, Internet i nowoczesne technologie
Grzegorz Ignatowski, Sławomir Szymański
Pobierz PDF  
2019
Bezpieczeństwo danych osobowych w cyberprzestrzeni
Agnieszka Stępień-Banach
Pobierz PDF  
2019
Współdziałanie na rzecz społeczeństwa
Grzegorz Ignatowski
Pobierz PDF  
2019
Publicystyka i Prace Studentów, nr 7, Innowacyjne technologie w biznesie
Monika Pytel
Pobierz PDF  
2019
Zarządzanie zasobami ludzkimi. Model 3D: wiedza – jakość – kultura organizacyjna
Halina Sobocka-Szczapa, Aleksy Banasiak, Barbara Kamińska
Pobierz PDF  
2019
Rozstrzyganie o kosztach w sądowym postępowaniu cywilnym. Studium teoretycznoprawne
Tomasz Demendecki
Pobierz PDF  
2019
Nauka o państwie współczesnym
Jerzy Kuciński
Pobierz PDF  
2019
Firmy rodzinne – determinanty funkcjonowania i rozwoju
Andrzej Marjański, Krzysztof Wach
Pobierz PDF  
2019
Firmy rodzinne – problemy poznawcze
Łukasz Sułkowski, Andrzej Marjański
Pobierz PDF  
2019
Firmy rodzinne – uwarunkowania rozwoju
Andrzej Marjański, Łukasz Sułkowski
Pobierz PDF  
2018
Management and Governance of The University of The Future. Research on Competitiveness, Globalisation and Development
Claude Martin, Łukasz Sułkowski
Pobierz PDF  
2018
Stan i perspektywy rozwoju przedsiębiorczości – wymiar krajowy, regionalny, lokalny ze szczególnym uwzględnieniem powiatu tarnobrzeskiego
Grzegorz Wilk-Jakubowski, Agnieszka Buś-Bidas
Pobierz PDF  
2018
Prawne, ekonomiczne i polityczne aspekty bezpieczeństwa w Europie
Radosław Hrabin, Paweł Ramiączek, Grzegorz Wilk-Jakubowski
Pobierz PDF  
2018
Publicystyka i prace studentów. Finanse w funkcjonowaniu gospodarstw domowych i przedsiębiorstw
Elżbieta Klamut
Pobierz PDF  
2018
Rynek finansowy w Polsce. Ujęcie praktyczne
Jarosław Klepacki
Pobierz PDF  
2018
Publicystyka i prace studentów. Wybrane aspekty starości i starzenia się
Mariola Świderska
Pobierz PDF  
2018
Publicystyka i prace studentów. Creative Writing Club – Debiuty
Piotr Ambrożewski, Maria Piątek, Sabina Twardowska
Pobierz PDF  
2018
Sustainable Education as a Way of Bringing People Together – Multiple Stories From Europe
Vasil Haluzyak, Ryszard Kucha, Anatoliy Vykhrusch
Pobierz PDF  
2017
Metodyka pisania pracy dyplomowej na kierunku logistyka
Sławomir Byłeń
Pobierz PDF  
2017
Praktyki pedagogiczne studentów wydziałów pedagogicznych drogą do sukcesu zawodowego współczesnego nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Iwona Chrzanowska, Beata Jachimczak, Bożena Zając
Pobierz PDF  
2017
Publicystyka i prace studentów, nr 2, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw i gospodarstw domowych
Elżbieta Klamut, Aleksandra Jackiewicz
Pobierz PDF  
2018
Całościowa edukacja finansowa. Teoria i praktyka
Jan Krzysztof Solarz, Jarosław Klepacki, Krzysztof Waliszewski, Adrianna Trzaskowska-Dmoch, Sylwia Wojciechowska-Filipek
Pobierz PDF  
2017
W kręgu pedagogiki społecznej. Studia – szkice – refleksje
Mikołaj Winiarski
Pobierz PDF  
2017
Zagrożenia i wyzwania w ponowoczesnym świecie
Grzegorz Ignatowski, Sławomir Szymański
Pobierz PDF  
2017
Publicystyka i prace studentów Nr 1
Marta Brzozowska
Pobierz PDF  
2017
Educationalists versus Politicians – Who Should Integrate Europe for Wellbeing of all Inhabitants
Ryszard Kucha, Henryk Cudak
Pobierz PDF  
2017
Fundusze pożyczkowe w finansowaniu działalności MŚP
Artur Kuchciński
Pobierz PDF  
2016
Organizaciones y estrstegias en comunidades rurales una mirada al desarrollo local y la politica publica. Reflexiones teoricas
Marcela Rebeca Contreras Loera, Urszula Żuławska
Pobierz PDF  
2016
The European Challenges Union Globalized or localized? The transformations of economics. Societies and cultures of the EU into the world
Łukasz Sułkowski, Claude Martin, Michał Chmielecki
Pobierz PDF  
2015
The Challenges of Management in Turbulent Times Global Issues from Local Perspective
Marcela Rebeca Contreras Loera, Andrzej Marjański
Pobierz PDF  
2015
Profilaktyka zagrożeń dzieci i młodzieży
Sławomir Cudak
Pobierz PDF  
2014
Responsibility for aggression/the crime of aggression. Conference in Campala – before and after
Dominika Dróżdż
Pobierz PDF  
2014
Współczesne wyzwania marketingowe – wybrane zagadnienia
Muzahim Al-Noorachi
Pobierz PDF  
2014
Self-study Handbook for Migrant Parents. Creating Educational Services For Migrant Parents
Anna Sołtys
Pobierz PDF  
2013
Development of small and medium-sized enterprises – an international perspective
Marcela Rebeca Contreras Loera, Łukasz Sułkowski, Andrzej Marjański
Pobierz PDF  
2013
Autorytety w rozwoju młodych pracowników nauki
Roman Patora
Pobierz PDF  
2013
Etyka w służbie biznesu
Łukasz Sułkowski, Grzegorz Ignatowski
Pobierz PDF  
2013
Asystent rodziny – współczesna forma pomocy rodzinie
Mariola Świderska
Pobierz PDF